ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE JUNIOR 2016

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (ສອລຍ) ຂໍແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE 2016 ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Continue reading