Monthly Archives: March 2015

ຮູບບັນຍາກາດງານແຂ່ງເຮັດເຂົ້າກ່ອງແບບຍີ່ປຸ່ນ (Obento Contest)

ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2015, ທາງ ສະມາຄົມອາດີດນັກສຶກສາຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຮວມກັບ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ຈັດງານແຂ່ງເຮັດເຂົ້າກ່ອງແບບຍີ່ປຸ່ນຂື້ນທີ່ ສູນບູໂດ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13ຄົນ.

20150321_101608.jpg Continue reading