ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ TOSHIBA YOUTH CLUB ASIA 2017

tyca-2017

ເຖິງ: ນ້ອງນັກຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-18 ປີ ທົ່ວປະເທດ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ TOSHIBA YOUTH CLUB ASIA ທີ່ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 20-27/03/2017. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້:

a-tycavol-3_guideline

b-attachment-1-entry-formpdf

c-attachment-2-essay-form

d-attachment-3-tyca-vol-3-outline

guideline-and-program-details

scan0019